Nicole de Jonge

In 2011 ging mijn dochter Amelie zwemmen bij ZV de Aalscholver. In 2016 dreigde de zaterdagochtendtraining komen te vervallen door gebrek aan trainers. Wetende hoe graag de kinderen op zaterdagochtend zwemmen, heb ik me toen aangemeld om aan het bad te gaan staan, zodat het zwemmen door kon gaan.

Het trainen van de jongste groep heb ik al doende geleerd. Met vragen of advies kon ik terecht bij de opgeleide trainers.

In 2019 ging mijn dochter zwemmen bij de nieuw opgerichte zwemvereniging New Wave. Frits Brama heeft mij toen gevraagd of ik hier de jongste groep weer zou willen trainen. Daar heb ik toen ja op gezegd. Ik geef met veel plezier training en vind het fantastisch om te zien hoe ik mag bijdragen aan het verbeteren van de zwemtechniek bij de fanatieke jonge zwemmertjes.