KNZB+ programma voor Ivar

Ivar heeft in het weekend te horen gekregen dat hij geselecteerd is voor het KNZB+ intro programma. Op basis van Ivar zijn ontwikkeling is hij uitgenodigd om deel te nemen aan het programma bij het opleidingscentrum in Amsterdam onder leiding van de coach van het opleidingscentrum Job van Duijnhoven.

Tot en met december neemt Ivar deel aan trainingen in het opleidingscentrum en aan het NJJK testmoment. De toegewezen coach gaat beoordelen of Ivar vanaf januari aan het vervolgtraject van het + programma kan deelnemen.